Melda Onur, Maslak’taki İstanbul Golf Kulübünün kullandığı araziyi sordu

İstanbul Milletvekili Melda Onur, Maslak’taki Harp Akademileri Komutanlığı içindeki yaklaşık 350 dönümlük arazide 90 yıl kadar kiracı olarak faaliyet gösteren ve Bakanlığın sözleşme yenilememesi üzerine, Ekim 2012′de araziyi boşaltarak kapılarını kapatan İstanbul Golf Kulübü’nün durumunu iki ayrı bakanlığa sordu.

Soru Önergelerinin metni şu şekilde;

Milli Savunma Bakanına:

 İstanbul’un Sarıyer İlçesine bağlı Maslak’taki Harp Akademileri Komutanlığı içindeki yaklaşık 350 dönümlük arazide İstanbul Golf Kulübü 90 yıl kadar kiracı olarak faaliyet göstermiştir.31 Aralık 2011 tarihinde sözleşmenin bitmesi üzerine Bakanlık tarafından sözleşme yenilenmeyip, askeri hastane yapılacağı gerekçesiyle kulüpten tesislerin boşaltılması istenmiştir. Verilen sürelerin sonunda 2012 yılının Ekim ayında kulüp tahliye işlemlerini tamamlayıp, kapılarını kapatmıştır.

Avrupa’nın İlk dört golf kulübünden biri olan 700 üyeli İstanbul Golf Kulübü, Türkiye’nin de en eski golf kulübü olma özelliğini taşımaktadır. 200 yıllık geçmişi olan kulübün Türkiye’de golf sporunun yaygınlaşmasında da önemli katkıları olmuştur. Dönemin bürokratlarının ve ünlü isimlerinin sıklıkla ziyaret ettiği tesislerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı ziyaretlerinde kulübe ait golf sahasında vuruş denemeleri yaptığı da bilinmektedir.

Son 10 yılda 3 bin ağacın dikildiği şehrin merkezindeki bu yeşil alan şu aşamada atıl vaziyette olup, golf kulübü üyeleri ve diğer sporseverler tarafından kullanılamamakta, böylece belirsizliğini korumaktadır.

Öte yandan Milli Müdafaa Vekaletince 1928 yılında ilgili arazinin asker emrine verilmesinin talep edilmesi üzerine 6/2/1929 tarih ve 6/536 sayılı Milli Müdafaa Vekaletine gönderilen Başvekalet tezkeresinde dönemin Başbakanı Sayın İsmet İnönü el yazısıyla, “Sporun mümtaz bir şubesi olan ‘Golf’ sahası’ ittihaz edilmek üzre ciheti askeriyece işgainden sarfı nazar bulunulması ve kayfiyetin iş’arını rica ederim, efendim” diye yanıtlamıştır. 1955 yılında askeriyenin sahayı alması üzerine de Reisicumhur Sayın Celal Bayar tarafından çıkarılan 15/2/1956 tarih 4/6684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile golf sahasını da ihtiva eden Levent Çiftliği arazisinin Milli Müdafaa Vekaleti lehine mevcut olduğu anlaşılan tahsisin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda;

1-    Söz konusu arazide yapılması düşünülen bir proje var mıdır? Kulübün araziyi boşaltmasına gerekçe gösterilen ‘askeri hastane’ veya ‘askeri tesis’  projeleri ne aşamadadır?

2-      Golf sahasının İstanbul Golf Kulübüne tekrar kiralanması mümkün müdür?

3-    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının arazi üzerinde bir tasarrufu bulunmakta mıdır? Bakanlığınızla ortak bir çalışma yürütülmekte midir?

4-    15/2/1956 tarih 4/6684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname halen yürürlükte olmasına rağmen İstanbul Golf Kulübü’nün bu araziden çıkarılması yasal mıdır ve faaliyet gösterdiği süre zarfında kulüpten kira tahsil edilmesi doğru mudur?

5-     1956 senesi itibarı ile İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Levent çiftliği mahallesi, 2 ada 1 parsel, 7 ada 1 parsel ve  1 ada 1 parsel sayılı gayrımenkuller hangi tarihte Bakanlığınıza tahsis edilmiştir ?

Gençlik ve Spor Bakanına:

 İstanbul’un Sarıyer İlçesine bağlı Maslak’taki Harp Akademileri Komutanlığı içindeki yaklaşık 250 dönümlük arazide İstanbul Golf Kulübü 90 yıl kadar kiracı olarak faaliyet göstermiştir. 31 Aralık 2011 tarihinde sözleşmenin bitmesi üzerine Bakanlık tarafından sözleşme yenilenmeyip, askeri hastane yapılacağı gerekçesiyle kulüpten tesislerin boşaltılması istenmiştir. Verilen sürelerin sonunda 2012 yılının Haziran ayında kulüp tahliye işlemlerini tamamlayıp, kapılarını kapatmıştır.

Avrupa’nın İlk dört golf kulübünden biri olan 700 üyeli İstanbul Golf Kulübü, Türkiye’nin de en eski golf kulübü olma özelliğini taşımaktadır. Söz konusu arazi ise zamanında İsmet İnönü tarafından kulübe tahsis edilmiştir.

200 yıllık geçmişi olan İstanbul Golf Kulübü’nün Türkiye’de golf sporunun yaygınlaşmasında da önemli katkıları olmuştur. Dönemin bürokratlarının ve ünlü isimlerinin sıklıkla ziyaret ettiği tesislerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı ziyaretlerinde kulübe ait golf sahasında vuruş denemeleri yaptığı da bilinmektedir.

Son 10 yılda 3 bin ağacın dikildiği şehrin merkezindeki bu yeşil alan şu aşamada atıl vaziyette olup, golf kulübü üyeleri ve diğer spor severler tarafından kullanılamamakta, böylece belirsizliğini korumaktadır.

Bu bağlamda;

1-      Yaşanan bu süreç Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Konuyla ilgili Golf Federasyonuna bir başvuruda bulunulmuş mudur?

2-      İstanbul Golf Kulübüne bu konuda bir katkı sağlanması veya arazi tahsis edilmesi söz konusu mudur?

3-    2020 Yaz Olimpiyatları adaylığı sürecinde İstanbul’da 2 golf sahası yapma zorunluluğu söz konusuydu. Bu projeler gerekleştirilmiş midir?

4-      Golf sporuna ilgi duyanların ve lisanslı sporcuların yanı sıra geçimini sağlamak üzere bu alanda çalışanların(caddy) genel profiline bakıldığında, toplumun her kesiminden ailelerin çocuklarının bu alana ilgi duyduğu görülmektedir. Bu noktada Bakanlığınızın genç sporcuların yetiştirilmesi yönünde bir çalışması ve ülke genelinde golf sahası projelendirme çalışmaları var mıdır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>